Bee Foundation nummer 79 in Trouw’s Duurzame 100

Bee Foundation is nummer 79 van de Trouw de Duurzame 100! Vorig jaar eindigden we op plek 95.

Sonne Copijn was spreker samen met Matthijs Schouten over biodiversiteit op donderdag 7 oktober. In Pakhuis de Zwijger  werd de top 25 van de 100 duurzaamste burgerinitiatieven gepresenteerd . Wat opviel waren het grote aantal vrouwelijke initiatiefnemers op de lijst. Het merendeel van de burgerinitiatieven  werd door jonge mensen getrokken, met als belangrijkste thema’s: fossielvrij , circulaire economie en ecologie. ‘Een plek op de D100 ervaar ik als een steun in de rug. We werden gevraagd wat voor ons een duurzaam burgerinitiatef inhoudt. Hier komt ‘ie:

  • de eye openers die de kennis over de samenhang van bijen en biodiversiteit geeft,
  • de persoonlijke verbinding die we hierdoor kunnen maken en
  • het handelingsperspectief waarmee je elke dag kan bijdragen aan een rijkere biodiversiteit, niet alleen door je tuin maar ook door het kiezen voor voedsel dat uit een divers landbouwsysteem komt