Resultaten enquête honingbijensterfte

In maart is onze enquête onder imkers rondgegaan en hebben hier ruim 250 imkers aan deelgenomen. Aan de hand daarvan is er een analyse uitgevoerd en delen we hieronder de resultaten.