header
header

Wij kunnen de bijen niet redden, zij redden ons.

Van de 360 soorten bijen in Nederland produceert er maar één honing, de rest zijn wilde bijen. Juist zij zijn essentieel voor ons voortbestaan. Dit is waarom;

Waarom zijn bijen belangrijk?

Wilde solitaire bijen hebben geen volk, geen korf en maken geen honing.
Toch zijn wij, om te overleven, afhankelijk van deze wilde bijen. Zij bestuiven namelijk 90% van alle bloemen, bomen en planten. Daarmee zijn zij verantwoordelijk voor iedere 3 van de 4 happen die jij in je mond stopt.

Deze super-bestuivers vliegen op iedere boom of plant die bloeit, hierdoor zorgen zij voor een bloeiende biodiversiteit. Daarmee zijn wilde bijen met recht het zoemende hart van de natuur! Hier ligt ook direct onze grootste uitdaging, want meer dan de helft van alle wilde bijensoorten in Nederland wordt met uitsterven bedreigd.

Dat pesticides dodelijk zijn voor insecten wisten we natuurlijk al.
Maar ook bijvoorbeeld de monocultuur in onze landbouw, uitgestrekte weilanden die alleen uit gras bestaan en de manier waarop we in onze nette tuinen met ‘onkruid’ omgaan zorgen voor sterfte en honger. Wist je bijvoorbeeld dat er meer dan 100 insectensoorten vliegen op de paardebloem?

Waar een honingbij wel 5 kilometer rond haar nest kan vliegen op zoek naar voedsel, kunnen veel wilde bijen niet verder dan 250 meter vliegen. Als er binnen die straal niets bloeit is overleven dus onmogelijk!

Als wij willen dat bijen voor ons voedsel blijven zorgen moeten wij zorgen hun leefomgeving leefbaar blijft. En zo moeilijk is dat niet;

Bee Foundation werkt aan de versterking van het leefmilieu van bijen, hommels en vlinders in Nederland. Dit doen we door bijenoases aan te leggen en door Bijles te geven aan organisaties, overheden en scholen. Draag ook bij aan een betere leefomgeving voor jezelf en voor de wilde bijen…

Wat doen wij nu?

Bee Foundation werkt aan de versterking van het leefmilieu van bijen, hommels en vlinders in Nederland. Dit doen we door bijenoases aan te leggen en door Bijles te geven aan organisaties, overheden en scholen. Draag jij ook bij aan een betere leefomgeving voor jezelf en voor de wilde bijen?

Doelstelling

Bee Foundation is actief met de realisatie van 10.000 hectare bijenoase met directe aanplant, advies en het inspireren en trainen van scholieren, particulieren en bedrijven in 250 bij-lessen binnen de Bijenacademie.

Wist je dat...
bijen per ongeluk onderweg stuifmeel verliezen en daarmee andere planten en bloemen bestuiven? Hierdoor planten deze zich weer voort