Bee Foundation bij op bloem

De Global Earth Repair Summit was van vrijdag 21 tot maandag 24 oktober

Uit de hele wereld kwamen mensen online bijeen om van elkaar en met elkaar te leren. Iedereen kon bijdragen aan het herstel van de aarde biodiversiteit.

Sonne vertelde 21 oktober om 19.00 uur over bijen en biodiversiteit