Samenvatting hoorzitting tegen pesticidengebruik in het EU Parlement

Hoorzitting tegen pesticidengebruik: 

Afgelopen 24 januari was de hoorzitting in het EU Parlement aangevraagd door de 1,1 miljoen burgers verenigd in Safe Bees and Farmers.

Er zijn 3 eisen besproken:

Demand 1 – 80 % reduction of synthetic pesticides use by 2030 and 100% by 2035

Demand 2 – Measures for biodiversity restoration on agricultural land

Demand 3 – Support to farmers transitioning to agroecology

Hoofdvertegenwoordiger van ECI Martin Dermine (PAN Europe) sloot af met de volgende woorden:

“We hebben gehoord dat er veel onzin wordt gesproken over voedselzekerheid en voedselsoevereiniteit sinds de Europese Commissie haar voorstel heeft gepubliceerd om het gebruik en de risico’s van pesticiden met 50% te verminderen. Maar het bewijs toont aan dat het haalbaar is om het gebruik van pesticiden in Europa met ten minste 50% te verminderen door op kennis gebaseerde Integrated Pest Management te implementeren, door de natuur terug te brengen naar onze velden om ongedierte te bestrijden, in plaats van haar te vernietigen. 50%, 30%, 80%, soms wekken deze cijfers de indruk dat we midden in een loterij zitten. Maar we mogen niet vergeten dat pesticiden zijn ontworpen om te doden. Ze doden ook nuttige levende organismen: bijen, bestuivers en andere nuttige insecten of vogels die zich voeden met insecten en die op hun beurt helpen bij het bestrijden van ongedierte in gewassen. En ze doden ook mensen of maken ons ziek.

Waarom duurt het zo lang voordat de EU pesticiden verbiedt? Waarom duurt het vijf jaar om een pesticide uit te faseren als het eenmaal is geclassificeerd als giftig voor de voortplanting, en blijven duizenden zwangere vrouwen er jarenlang aan worden blootgesteld? Burgers hebben het gevoel dat de EU hen en hun omgeving niet beschermt.

Maar we kunnen één ding beloven. Aangemoedigd door de 1,1 miljoen ondertekenaars van het ECI, en wetende dat de meerderheid van de Europeanen onze zorgen deelt, zullen we niet stoppen met het eisen van vermindering van pesticiden. Want, en hier citeer ik prof. Josef Settele, de covoorzitter van de World Biodiversity Council IPBES (VN): “De kans om een leefbare toekomst op deze planeet te verzekeren door beslissende en gerichte actie komt snel dichterbij.