Op 22 januari gaven Alex Datema van Boeren Natuur, Astrid Manhoudt lector weidevogels van Van Hall Larenstein en Sonne Copijn een lezing over weidevogels, wilde bijen en kruidenrijke weides. Wat kunnen we veel bereiken als we denken vanuit de samenhangen van gezonde bodem, kruidenrijk grasland en insecten voor de weidevogelpullen. Wist jij dat zij duizenden insecten per dag eten? En dat de trends van achteruitgang van weidevogels niet te keren zijn met het huidige areaal onder agrarisch natuurbeheer? En dat mijn geliefde paardenbloem de nummer 1 is voor wilde bijen? 107 van de 330 soorten zijn er op waargenomen.

bloedbij