Aangepast slootkantbeheer voor biodiversiteit

Van Pilot aangepast slootkantbeheer naar Pakket in het agrarisch natuurbeheer in Flevoland

Zoemende wereld

Nectar en stuifmeel

Zoemende wereld

Bijenoase

300.000 m2
2500 struiken en bomen

Bijenoase

Helpende handen

team professionals

Helpende handen

Geef het door

22 boeren

Van Pilot naar Pakket

“Wat moet je als bij in Flevoland” verzuchtte Sonne Copijn op 3 december 2019 aan de eettafel van boer Henk Klompe uit Biddinghuizen. Al een paar maanden later start in mei de uitvoering van de Pilot aangepast Slootkantbeheer. Drie jaar later zijn er 75 kilometer bloemrijke slootkanten in Flevoland. Bovendien zijn de beheermaatregels als pakket binnen het agrarisch natuurbeheer van Flevoland Boeren Natuur verankerd en gefinancierd. In 2023 worden 150 kilometers slootkant beheerd om inheemse Nederlandse kruiden en bloemenrijkdom te herstellen. De bijen helpen mee, zij zijn de multipliers en zorgen voor nieuwe zaden van bloeiende planten langs de slootkant.

Resultaten:
1. Ruim 40 slootkanten zijn aangepast in het maaibeheer, samen goed voor 75 km.

2. Gemiddeld zijn er 6 soorten planten per slootkant bij gekomen, in enkele gevallen zijn 20 soorten bijgekomen. Waar eerst ruig gras, winde, brandnetel en riet dominant waren, staan er nu in de slootkanten grassen én vertakte leeuwentand, gewone hoornbloem, scherpe boterbloem, veldzuring, gewoon duizendblad, smalle weegbree, groot streepzaad, rode en kleine klaver, gewone brunel, margriet en knoopkruid. Uitgebreide inventarisatie is gedaan door Landschapsbeheer Flevoland. We maaien gefaseerd, laten zelf af en toe en plukje riet de winter overstaan, en ja…. een karekiet zingt het jaar daarop en broedt in het riet!

3. Insecten komen terug: verschillende soorten wilde bijen, vlinders en zweefvliegen zijn waargenomen, zoals pluimvoetbij, gehakelde aurelia en platbuikje. Omdat deze pas terug komen als er stuifmeel en nectar is, is gekozen om binnen de pilot de vegetatie te monitoren en niet de insecten.

 

 

 

4. Waterkwaliteit wordt gemeten. De resultaten worden nog verwerkt. De verwachting is dat er minder nutriënten uitspoelen door het veranderde maaibeheer.

5. Maaisel wordt gecomposteerd en terug gebracht op de akkers. Deze compost verhoogt het organisch stofgehalte, zodat planten beter groeien en water goed wordt vastgehouden.

Samenwerkende partners

Binnen de pilot is samen gewerkt met Flevolands Boeren NatuurLandschapsbeheer Flevoland en BD-EKO met financiering van Waterschap Zuiderzeeland en Provincie Flevoland.

Er staat een team met zin in de toekomst, ambitie en kennis om op te schalen naar 10% groen-blauwe dooradering in Provincie Flevoland.

Bee Foundation heeft een film gemaakt waarin we terug kijken naar de resultaten, de hobbels en de toekomst.

Om de hobbels te bespreken ligt deze film inmiddels bij alle statenleden van provincie Flevoland, bij de oud ministers van natuur en landbouw en bij ambtenaren van LNV.

Voor provincie Flevoland werkt Bee Foundation aan een voorstel om een praktijknetwerk van boeren, beheerders en beleidsmakers op te zetten om de betrokkenheid bij  hun slootkanten te vergroten  en te weten hoe beheer het resultaat beïnvloedt.

Een natuurlijke overgangszone

De slootkanten vormen een natuurlijke overgangszone tussen het water en de akker. De inheemse kruiden en struiken bieden rijkelijk voedsel aan bijen, hommels, zweefvliegen en vlinders, die er voor zorgen dat plagen verminderen in het gewas. Deze slootkanten zijn een schakel voor dieren, geven hen bewegingsruimte om door de Flevopolder te trekken met schuilgelegenheid, voedsel en broedplekken .