Training 'Word Bijenambassadeur'

Training "Word bijenambassadeur''

Laat jouw buurt zoemen!

Deze dag heeft het thema: 'Beheer: Maai in mei niet, of toch juist wel?'

's Ochtends om 10.00 uur starten we bij Bijenoase 't Sluisje in Zeist en gaan we met elkaar maaien.
De maand mei is de maand van 'Maai me niet!', maar waarom doen we dat nou juist deze dag in mei wel? Hoe bevorder je met (niet) maaien biodiversiteit? We zullen er deze dag dieper op ingaan. Rond 16.00 uur sluiten we de dag met elkaar af.

Ben je erbij?

Wij zorgen voor koffie, thee en taart.

Sonne in natuur