Dit jaar maaien we met een groep van 30 boeren 75 km slootkant in de Flevopolder en Noordoost polder zodanig dat meer biodiversiteit kan ontstaan.

Vorig jaar waren we met 15 akkerbouwers en veehouders en 47 km slootkant.

Het projectteam bestaat uit Flevolands Agrarisch Collectief, Landschapsbeheer Flevoland, BD-EKO, Waterschap Zuiderzeeland, Provincie Flevoland is Bee Foundation.

De plantensoorten in de slootkanten zijn inmiddels geïnventariseerd en het gefaseerde maaien is begonnen. In de zomer wordt een tweede veldexcursie georganiseerd om met elkaar te leren en alle vragen te bespreken die het omzetten van maaien met een klepelmaaier naar hooien of maai-zuig met zich meebrengt.

Samen maken we meer meters met: