Deze pagina is nog onder constructie

Meppel wil een integraal programma opbouwen voor het verbeteren van de leefomgeving van wilde bijen en insectenBovendien wil Meppel haar bewoners betrekken bij ontwerp, aanleg en beheer 

Dit is een grote kans omdat hiermee een integrale en gedragen visie ontstaat door bestuur,  groenbeheer én bewoners. Daarnaast wordt voor de lange termijn een plan  gemaakt voor aanleg en bijvriendelijk beheer. Klimaatadaptatie (hittestress en waterberging) worden hierin meegenomen.