Waarom?

De achteruitgang van insecten, vogels en bloemen is gigantisch. Insecten zijn dé essentiële schakel in het levenssysteem op aarde. Miljoenen jaren hebben bestuivende insecten gezorgd voor het voedsel van mens en dier. Op dit moment is er voor de bestuivers zo weinig voedsel dat ze verzwakken en massaal sterven. Honingbijen zijn hiervan de boodschappers. Als ons kleinste huisdier vertellen zij over het noodlot van alle bestuivende insecten.

Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om ervoor zorgen dat er het hele jaar weer voldoende wilde bloemen zijn voor een robuuste populatie wilde bijen én honingbijen, hommels én vlinders.

Met bewoners, beheerders en terreineigenaren werken we samen aan het herstel van ecosystemen. Hierdoor ontstaat naast een ecologische hoofdstructuur ook een ecologische bij-structuur!

Doelstelling Bee Foundation

Bee Foundation is opgericht in november 2015 en werkt aan het versterken van het leefmilieu van bijen, hommels en vlinders. Bee Foundation doet dit enerzijds door bijenoases aan te leggen. Anderzijds vergroten we de betrokkenheid door middel van bij-lessen aan scholieren, studenten, bewoners, gemeentes en andere grondeigenaren. Onze doelstelling is om in 10 jaar 10.000 hectare bijenoase aan te leggen en in 250 bij-lessen mensen te inspireren en te trainen.

Voor bijen, hommels en vlinders zijn bloeiende planten, bomen en struiken het fundament van hun bestaan.  En terwijl zij hier het voedsel vandaan halen voor hun jonkies, bestuiven zij – en passant – meer dan 80% van de wilde planten en zorgen hiermee voor ons voedsel en voor dat van talloze dieren.

Het team van Bee Foundation

Bee Foundation werkt volgens een Raad van Toezicht model met Sonne Copijn  als bestuurder.

Bee Foundation werkt met een klein kernteam van zelfstandigen en vrijwilligers, waaronder:

Hiernaast heeft elke bijenoase een eigen team met verschillende partners.

Bestuurder Sonne Copijn

Sonne-Copijn

Ik ben imker, trainer, verteller en bestuurder van Bee Foundation. Als imker kijk en leer ik. Als trainer bied ik je de basis om kennis en ervaring op te doen aan wilde bijen en honingbijen en hun biotoop. Als verteller neem ik je mee in het leven van de bijen. En als bestuurder van Bee Foundation draag ik zorg voor een bijdrage aan het broodnodige voedsel voor bijen, hommels, vlinders en en passant ook voor vele andere dieren. Ik nodig je uit aan te haken en door de ogen van de bijen te kijken. Dan gaat er een wereld voor je open. Je kijkt anders, ruikt anders en beleeft de seizoenen intenser. Je ziet hoe onze directe omgeving, landbouw, economie en klimaat gespiegeld worden in de volken. Je gaat van ze houden, voor ze zorgen en een omgeving creëren die niet groen is, maar bloemrijk.

Ik heb gewerkt voor Agro Eco Louis Bolk Instituut en was als internationaal adviseur duurzame landbouw werkzaam in Oost Afrika. Voor Solidaridad heb ik de afdeling Planning Monitoring en Evaluatie opgezet. Als zelfstandig adviseur heb ik gewerkt aan opdrachten voor de Common Code for the Coffee Community, WFTO Fair Trade Branche Organisatie, Twin Trading UK, Stichting Lami, Stiching Doen, Eosta BV. Ik ben afgestudeerd in Wageningen UR met een MSc. in Agrarische Economie.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de plannen van Bee Foundation (missie, strategie, beleidsplan, begroting). De toezichtleden beoordelen het bestuur en de organisatie kritisch en keuren het jaarverslag goed. Daarnaast heeft de raad van toezicht ook een stimulerende en adviserende functie naar de bestuurder.

Raad van Advies

Onze bijenvrienden:

Bee Foundation heeft de ANBI-status

Algemeen Nut Beogende Instelling