Concurrentie tussen honingbijen en wilde bijen, het is een onderwerp dat steeds meer aandacht krijgt. Sonne gaf een toelichting op RTV Utrecht (minuut 38-43) bij het rapport van EIS over concurrentie op de heide en de richtlijnen voor het plaatsen van honingbijkasten. In 1830 was 20 % van Nederland heide 600.000 hectare, in 1965 is dit al gedaald tot minder dan 100.000 hectare. Nu is er nog minder dan 30.000 hectare heide over. Die bovendien veel last heeft van vermesting, verzuring en verdroging. Het is niet gek, dat de laatste soorten wilde bijen, die volledig afhankelijk zijn van heide, sterk bedreigd zijn. Zo sterk zelfs dat we ze moeten beschermen tegen honingbijen, waarvan het aantal volken de afgelopen 100 jaar stabiel is gebleven op 100.000.

Daarmee bloedt mijn imkerhart, want wat is er magischer dan met je bijen ’s ochtends vroeg in de nevels aankomen op de heide? Het is verleden tijd, ten gunste van het overleven van de kleine populaties wilde bijen, die luisteren naar namen als heidehommel, ericabij en heidekegelbij.