Slootkanten als ideale verbindingszones

Dit jaar doen 40 boeren mee met  bijvriendelijk beheer van 75 km slootkant (ca.150 m2).  Er is een maaibeheer opgesteld afgestemd op de soortenrijkdom van de slootkant: staan er weinig soorten, dan maaien we voor half mei. Staat er een substantieel aantal kruiden dan wordt er later gemaaid en doen we dit in fases.

Het doel is om via maaibeheer de soortenrijkdom te vergroten en de bloeiboog te verlengen. Het maaisel wordt gecomposteerd en teruggebracht op de akker. Nieuwe Oogst schreef er een artikel over.